Élő víz folyamai… Jn 7:38

Élő víz folyamai… Jn 7:38 header image 1

A beszédtől a kijelentésig – Parancsolat, vagy szeretet? (Szabó Zoltán)

Azt gondolom időnként mindannyiunkat összekavarnak azok a képzettársítások, amelyek a személyes vezetés élményéhez olyan statikus elemeket rendelnek hozzá, amelyek hosszabb távon megfojtják a személyességet. Elég csak meghallanunk a "parancsolat" szót, és elménk horizontján máris megjelennek azok a képek, amelyek leginkább az Ószövetsége parancsolat-rendszeréhez kötözik figyelmünket. Ez pedig kiváló lehetőséget biztosít az ördög számára lelkiismeretünk megerőtlenítésére, kedvünk és bizalmunk hanyatlására, és mindeféle haszontalan önvádra, rosszabb esetben a vádaskodás kiterjesztésére testvéreink irányába – és mindez éppen az a céltévesztés, amitől pedig oly sok helyen óvni kíván bennünket az Ige. Az elbizonytalanodás pillanataiban jutnak eszünkbe az ehhez hasonló Ígék:
 
János 14:15 Ha szerettek engem, megtartjátok a parancsolataimat.
János 15:10 Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én  szeretetemben.
I.János 2:3-4 És abból tudjuk meg, hogy megismertük őt, hogy megtartjuk a parancsolatait. Aki ezt mondja: „Ismerem őt”, de nem tartja meg a parancsolatait, az hazug, és nincs meg abban az igazság.

Azok, akik amúgy is hajlanak a törvény krisztianizálására bizonyítékot látnak ezekben arra vonatkozóan, hogy igenis a régi módszer helyesebb alkalmazása, amelyhez – ó, de jó!!! – ezúttal, már Krisztus ad erőt – a célravezető módszer az Üdvösség eléréséhez, míg mások, akik a kegyelem-tanítást szívták magukba gyerekkoruk óta, szívesen fókuszálnak csaupán arra az egy új szövetségi "parancsra", amely a szeretet. Lehet-e egyáltalán közelebb jutni az eredeti gondolathoz?...

A szeretet 9. rész - János apostol első levele 1-3. rész - Rövid összefoglalás Szegeden (Szabó Zoltán)

A János 1. levelének 1-3. fejezeteit áttekintő összefoglaló keretében az Isteni Szeretet (agapé) országépítő erejéről szólt a fenti igehírdetés Szegeden. Frissítő volt, hogy ezúttal lényegesen átfogóbb módon lehetett közelíteni a kérdéshez.

Noha ez a rész 2016 november 05-én hangzott el, a logikusabb áttekinthetőség érdekében került sorozat legvégére.

A szeretet 8. rész - János evangéliuma 21. rész (Szabó Zoltán)

Az igehírdetés az eddigi sorozatot ("A Szeretet, mint Univerzum formáló erő") zárta le a jól ismert "Péter, szeretsz-é engem" jézusi kérdéssel, miközben ugyanez a kérdés vezette be adventi várakozásunkat is.

A szeretet 7. rész - János apostol első levele 5. rész (Szabó Zoltán)

János első levelének az 5. részével zártuk le a sorozatot, amely arról szólt, hogy hogyan tervezte el és hogy viszi végbe Isten azt a tervét, hogy Ő a Krisztusban megjelent szeretetével fogja meggyőzni az egész teremtett világot  és bizonyítani az Univerzum előtt, hogy az általa követett módszer – amely a nekünk adott szabad akaratra épít – minden kockázata ellenére eredményesebb, mint az ördögi módszer, amely rabságra és megfélemlítésre építi a stratégiáját.

Az ötödik rész azért is jelentős, mert ebben beszél János a sokakat félelemben tartó, gúzsba kötő "halálos bűnök" kérdéséről. Azt néztük meg, hogy egyáltalán jó-e az ahogyan a kérdéshez közelítünk: jók-e a kérdésfeltevéseink? Miért akarjuk valami olthatatlan belső késztetéstől hajtva "kilistázni" ezeket a bűnöket és miért kapunk hajba az eltérő következtetéseket látva? Egy igehírdetés sem adhat mindezekre a kérdésekre örök és végérvényes válaszokat. Isten Szentlelke azonban továbbviheti az elhangzott gondolatokat és ha ezek imádkozó szívvel párosulva békességre vezetnek, úgy a kérdéssel való foglalkozás elérte a célját.

A szeretet 5. rész - János apostol első levele 3. rész (Szabó Zoltán)

A 3. rész nagyon "kényes" témát feszeget: János sarkos megállapításai, mint pl az, hogy "Senki sem cselekszik bűnt, aki Istentől született" olyan önmarcangoló kérdéseket vetnek fel, amellyekkel való szembenézés minden korban foglalkoztatta, az Isten előtt tiszta lelkiismerettel élni kívánó embereket.

A szeretet 4. rész - János apostol első levele 2. rész (Szabó Zoltán)

A 2. rész második felében János olyan gondolatokat fogalmaz meg, amelyeket nem könnyű átültetni a mai korra. A híres "ne szeressétek a világot..." feszólítás után az apostol azokról kezd el beszélni, akik "...közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók..." – és olyan jellemrajzot ad róluk, amit nem könnyen értünk.

Kik voltak ők? Miért váltak ki? Mondhat-e bármit is az akkori történelem a ma embere számára...? Megannyi kérdés, amelyek megválaszolására János ezt az útmutatást adja: "Nektek pedig kenetetek van a Szenttől, és ezt tudjátok mindnyájan..." Nos, itt az ideje ebben a tudatban elcsöndesedni és engedni, hogy a szívünk mélyén elrejtett "ismereteket" a Szentlélek mozgósítani tudja...

Podbean App

Play this podcast on Podbean App