Élő víz folyamai… Jn 7:38

Élő víz folyamai… Jn 7:38 header image 1

Bizonyság egy kisbaba elvesztéséről (Vidákovics Máté)

Rendhagyó vasárnap van mögöttünk. Először egy imakérést tolmácsoltunk olyan valakiért, aki saját környezetében gyakran találkozik a démoni erők jelenlétével és ez az ő életére is hatással van. Ezután Vidákovics Máté tett bizonyságot arról a hitről, amit unokatestvére és annak férje életében tapasztalt annak kapcsán, hogy elveszítették koraszülött gyereküket. A délután nagyobb részében pedig Popov Tommy egy nagyon megható történet keretében beszélt arról, amit Jézus, "az idősebbik testvér" tett értünk "a fiatalabb testvér"-ekért. Az önmagát magyarázó történet felolvasása után beszélgetéssel, imádkozással és hálaadással telt el az idő.

Mindenki függ valamitől, vagy valakitől – A függőségről (Vidákovics Máté)

Korunk egyik legpusztítóbb jelensége, a függőség. Tagadhatatlan, hogy mindenki függ valamitől. Ezek nem csak a látványosan negatív dolgok lehetnek, mind a drog, vagy az alkohol (lehet ez egészen csekély "szokás", mint pl. a reggeli kávé...). Társadalmunkban a függőséget negatívan ítélik meg, míg a függetlenségre pozitívan tekintenek. A függőség jellemformáló dolog, azaz akinek adjuk a szívünket az formálja a jellemünket. Tudjuk, hogy Isten is formálni akarja a jellemünket, A függőség tehát lehet nagyon pozitív, ha függőségünk az Isten felé irányul.

Máté gondolatait Dávid Zsolti egészítette ki azzal, hogy a függőség inkább a meg nem tért ember jellemzője, míg a megtért embert – odaszántsága ellenére is – megkötözhetik olyan rossz beidegződések, amelyekből szabadulásra van szüksége. Erről szól a Róma 7.14-15: "Mert magam sem értem, mit teszek. Mert nem azt teszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök."

Miért esel kétségbe? – Számolj az Istennel! (Vidákovics Máté)

Aháb után Ahazjá uralkodott Izrael tíz törzse felett. (2.Kir.1) A király az őt ért betegségben nemcsak hogy elfelejtett Istennel számolni, de ellenkező irányba, a Baálhoz fordult. Gyakran mi sem vesszük észre milyen sok olyan területe van az életünknek, amelyben ahelyett, hogy számolnánk az Istennel kétségbe esünk, megbénít az aggódás, mert annyira megszoktuk, hogy mindent a kezünkben tartunk. Pedig szívünk mélyén jól tudjuk, hogy nem szolgálhatunk két Úrnak: Kegyelem az, ha felszínre kerülhetnek mind azok a  rossz rutinok, amelyekben nem az Istennel számolunk, élethelyzetek, amelyek fölött – tudva, tudatlanul – még mindig megengedjük, hogy a sátán gyakoroljon fennhatóságot. 

Hasznos lehet-e az aggódás? (Vidákovics Máté)

Vidákovics Máté rövid igehírdetésében kétféle módon is közelített az aggódás gondolatköréhez. Beszélt arról, hogy az Ige szerint szükségtelen dolog aggódni – Semmi miatt ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. (Filippi 4:6) –, de a fekete-fehér képet azzal árnyalta, hogy végső soron a tehetetlenségünk által kiváltott aggódás is megfelelő eszköz lehet Isten kezében arra, hogy – miután beláttuk tehetetlenségünket – Önmagához fordítson bennünket.

Bizalom, vagy bizalmatlanság – a te választásod! (Vidákovics Máté)

Gyakran észre sem vesszük, hogy azért válunk bizalmatlanná Istennel szemben, mert úgy véljük nem azt, nem akkor és nem úgy ad, mint ahogy azt mi elvárnánk Tőle... Isten feltétlen bizalomra hívott el bennünket, és csak rajtunk múlik, hogy a hit útján maradunk, vagy a csalódásként megélt események emlékének szorításában bizalmatlanná válunk Istennel szemben...

Követségben a békéltetés evangéliumával (Vidákovics Máté)

Isten – Krisztus követeiként – a "békéltetés evangyéliumát" bízta ránk (2. Kor. 5.18-21). Ezt a feladatot ugyanakkor nem lehet a törvénybe ágyazott farizeus szívével beteljesíteni. És noha való igaz, hogy természetünk szerint még az újjászületés után is hajlamosak vagyunk – legalább részben – a törvény felé húzni, tudnunk kell, hogy ha nem vagyunk készek leszámolni jellemünk ezen oldalával, nem áradhat belőlünk Krisztus jó illata.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App