Élő víz folyamai… Jn 7:38

Élő víz folyamai… Jn 7:38 header image 1

”Honnan jön a te vígasztalásod” (Dávid Zsolt)

Úgy tűnik Istennek fontos, hogy olyankor, amikor meg akar erősíteni valamit, többször is szívünkre helyezzen bizonyos kérdéseket. Alig egy hónapja hangzott el a 121. Zsoltár nagy kérdése: "Honnan jő a te segítséged." Az elmúlt vasárnap pedig Dávid Zsolti osztotta meg a gondolatait elsősorban Jób könyve kapcsán arról a kérdésről, hogy "Honnan jön a te vígasztalásod". Az időzítés azért volt szembetűnő, mert Zsolti, aki az elmúlt hetekben éppen Covid miatt betegeskedett nem tudott erről az igehírdetésről...

Szinte keresztény sztereotipiává vált a gondolat, hogy minden rossz az ördögtől jön (lásd a mai járványhelyzetet is), Istentől pedig semmi rossz nem jöhet: "Minden jó adomány és tökéletes ajándék onnan felülről jön..." (JAKAB 1.) – idézzük mi is gyakran. De mi van olyankor, amikor mégis valami rossz történik veled? Mivel magyarázod? Azzal, hogy Isten "elszunyókált", vagy éppen "félre nézett"? Ilyen helyzetekben miben fogsz vígasztalást találni?...

Politikai korrektség – avagy Isten kiszínezése (Dávid Zsolt)

Korunk divatos kifejezése a "politikai korrektség". A világ ez alatt a mindenfajta magatartás elfogadását és tiszteletét érti. A Szentlélek ugyanakkor nem próbál meg "politikailag korrekt" lenni. Úgy mutatja be Istent, amilyan Ő a valóságban. És igaz ugyan, hogy Isten minden tulajdonsága tökéletes, de ezzel együtt az is igaz, hogy nem minden tulajdonsága kellemes a mi számunkra. Az Ő neve ez: "Könyörülök, akin könyörülők és irgalmazok, akinek irgalmazok" (Róma 9.)

A halál árnyékának völgyében - A 23. Zsoltár (Dávid Zsolt)

Dávid Zsolti a 23. Zsoltárról beszélt. Arról, hogy az ezekben az időkben élő ember számára a "halál árnyékának völgye" a mindennapok nagyon is húsbavágó tapasztalata, ám Isten gyermekei még ezekben a napokban sem félnek, mert az Isten velünk van, az Ő "botja és vesszeje vígasztalnak" bennünket.

A Korona-vírus – és a Filippi 1:21. (Dávid Zsolt)

Ezekben a hetekben sok szó esik a korona-vírusról. Dávid Zsolt ezzel kapcsolatban a Filippi 1:21-et idézte: "Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség." Napjaink és a jövő eseményeivel kapcsoltatban pedig arról beszélt, hogy "Isten minden gyönyörűségek kiapadhatatlan és örök forrása mindazok számára akik hisznek, viszont ugyanez az Isten örök gyötrelem és borzalom beteljesítője lesz azok része, akik gyűlölik Őt." (Zsoltinak ez az egyik sajátdefiníciója az Istenről)

Ábrahám emlékezete (Dávid Zsolt)

Hogyan lehet eltávolítani Istentől azt az embert, aki nagyon szereti az ő Urát? Fokozatosan! Megdöbbentő látni, hogy az ördög ezt a taktikát alkalmazza Abrám esetében is: (Bételben Abrám) "oltárt épített az ÚRnak, és segítségül hívta az ÚR nevét. Majd továbbköltözött Abrám, folyton dél felé húzódva. Azonban éhség lett az országban, és Abrám lement Egyiptomba, hogy ott tartózkodjék, mert nagy volt az éhség azon a földön."  (I.Mózes 12:8-10) Ha már elég közel húzódtál a világhoz, az ördög gondoskodik arról, hogy olyan krízist támasszon, amely elveszi a még megmaradt ellenállásod is – és megtedd a végső lépést Egyiptom sötétsége felé. Tragikus, hogy ezekben a krízisekben akár arra is képesek vagyunk, hogy felülről jövő megoldásnak, isteni segítségnek értékeljük a kézenfekvő (világi) megoldásokat!

“Nem haragszom – de csatára megyek” (Dávid Zsolt)

Az elmúlt vasárnap Dávid Zsolt folytatta részben a korábbi igehírdetését, részben az előző hét gondolatait. Zsolti az Észaiás könyvéből idézett fel egy kevésbbé ismert verset: "Nem haragszom, de ha tövis és gaz kerül elém, csatára megyek ellene, és lángra gyújtom az egészet." (27.4) Változásod irányát az szabja meg, milyennek ismered meg az Istent. Minden ember abban az irányban formálódik, amit a szeme előtt tart. Aki a TV-t nézi azt a TV-formálja, aki az Istent, az az Ő képére formálódik át. (2. Kor. 3:18.)

A harcról – 1. rész (Dávid Zsolt)

Az év utolsó vasárnapján Dávid Zsolt arról beszélt, ami az elmúlt évünket épúgy meghatározta, mint ahogy része lesz  az előttünk álló esztendőnek. A HARCRÓL. Ezeket a gondolatokat egy több részből álló sorozat bevezetőjének szánta. A következőkben szó lesz pl. arról, hogy a harc jellemformáló erővel bír (Jeremiás 48:11) "Az élet mindenkit megolvaszt de te döntöd el milyen olvasztóformába akarsz beleöntődni, azaz hogy jobbá válsz, vagy keserű leszel." A harcnak erős a közösségépítő hatása is (Róma 1:12), továbbá harc nélkül nincs győzelem (Jel. 3:21). A harcod tetszik Istennek (Zsidó 3.15-17), és minél többet harcolsz, annál erősebb leszel (II. Kor.4.16). Jobban fogod érezni magad magaddal kapcsolatban – és ráébredsz, hogy életednek célja és értelme van.

Nagyon fontos tehát, hogy melyik harcot harcolod: mert ha olyanért harcolsz, amit már ingyen neked adott az Isten, akkor nem a megfelelő harcot vívod, és rossz az irányultságod.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App