Élő víz folyamai… Jn 7:38

Élő víz folyamai… Jn 7:38 header image 1

Miért-mikor-hogyan-hogyan ne! – Az imáról (Dávid Zsolt)

Közel két hete Dávid Zsolt egy olyan témát vett elő, amely minden ismertsége mellett mindig új. Az imádságról, imádkozásról beszélt. Az Istennel való kapcsolattartásnak arról a formájáról, amelyet mindannyian régóta gyakorolunk, mégis gyerekeknek számítunk... Az ima ritkán válik kétoldalú komunikációvá, a legtöbbször megszokott sémáink alapján közelítünk a "miért"-ekhez – "hogyan"-okhoz – "mikor"-okhoz".

Rézkígyó (és háború) – Dávid Zsolt

Isten eljárását illetően is szuverén Úr! Egyiptomban különválasztotta a jót a rossztól – az Ő népét az egyiptomiaktól: az egyiket büntette, a másikat védte. Később a pusztában az elégedetlenkedés megbüntetésére az egész népre ráengedte a kígyókat, és nem tett különbséget aközött, hogy ki volt ténylegesen elégedetlen és ki nem. (4.Mózes 21.4-10) Az eredményt tekintve a különbség az egyén reagálásában mutatkozott meg: aki felnézett a szabadulásként készített rézkígyóra az megmenekült.

Háború vesz körül minket - és kétségtelenül sok hívőt is, aki Ukrajnában éli életét. De Isten hű, és megtarthatja ma is azokat, akik feltekintenek RÁ! Dávid Zsolt arról beszélt, hogy van fontosabb annál, hogy élünk, vagy halunk! A fontos az, hogy rendben legyen a kapcsolatunk az Istennel!

”Honnan jön a te vígasztalásod” (Dávid Zsolt)

Úgy tűnik Istennek fontos, hogy olyankor, amikor meg akar erősíteni valamit, többször is szívünkre helyezzen bizonyos kérdéseket. Alig egy hónapja hangzott el a 121. Zsoltár nagy kérdése: "Honnan jő a te segítséged." Az elmúlt vasárnap pedig Dávid Zsolti osztotta meg a gondolatait elsősorban Jób könyve kapcsán arról a kérdésről, hogy "Honnan jön a te vígasztalásod". Az időzítés azért volt szembetűnő, mert Zsolti, aki az elmúlt hetekben éppen Covid miatt betegeskedett nem tudott erről az igehírdetésről...

Szinte keresztény sztereotipiává vált a gondolat, hogy minden rossz az ördögtől jön (lásd a mai járványhelyzetet is), Istentől pedig semmi rossz nem jöhet: "Minden jó adomány és tökéletes ajándék onnan felülről jön..." (JAKAB 1.) – idézzük mi is gyakran. De mi van olyankor, amikor mégis valami rossz történik veled? Mivel magyarázod? Azzal, hogy Isten "elszunyókált", vagy éppen "félre nézett"? Ilyen helyzetekben miben fogsz vígasztalást találni?...

Politikai korrektség – avagy Isten kiszínezése (Dávid Zsolt)

Korunk divatos kifejezése a "politikai korrektség". A világ ez alatt a mindenfajta magatartás elfogadását és tiszteletét érti. A Szentlélek ugyanakkor nem próbál meg "politikailag korrekt" lenni. Úgy mutatja be Istent, amilyan Ő a valóságban. És igaz ugyan, hogy Isten minden tulajdonsága tökéletes, de ezzel együtt az is igaz, hogy nem minden tulajdonsága kellemes a mi számunkra. Az Ő neve ez: "Könyörülök, akin könyörülők és irgalmazok, akinek irgalmazok" (Róma 9.)

A halál árnyékának völgyében - A 23. Zsoltár (Dávid Zsolt)

Dávid Zsolti a 23. Zsoltárról beszélt. Arról, hogy az ezekben az időkben élő ember számára a "halál árnyékának völgye" a mindennapok nagyon is húsbavágó tapasztalata, ám Isten gyermekei még ezekben a napokban sem félnek, mert az Isten velünk van, az Ő "botja és vesszeje vígasztalnak" bennünket.

A Korona-vírus – és a Filippi 1:21. (Dávid Zsolt)

Ezekben a hetekben sok szó esik a korona-vírusról. Dávid Zsolt ezzel kapcsolatban a Filippi 1:21-et idézte: "Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség." Napjaink és a jövő eseményeivel kapcsoltatban pedig arról beszélt, hogy "Isten minden gyönyörűségek kiapadhatatlan és örök forrása mindazok számára akik hisznek, viszont ugyanez az Isten örök gyötrelem és borzalom beteljesítője lesz azok része, akik gyűlölik Őt." (Zsoltinak ez az egyik sajátdefiníciója az Istenről)

Ábrahám emlékezete (Dávid Zsolt)

Hogyan lehet eltávolítani Istentől azt az embert, aki nagyon szereti az ő Urát? Fokozatosan! Megdöbbentő látni, hogy az ördög ezt a taktikát alkalmazza Abrám esetében is: (Bételben Abrám) "oltárt épített az ÚRnak, és segítségül hívta az ÚR nevét. Majd továbbköltözött Abrám, folyton dél felé húzódva. Azonban éhség lett az országban, és Abrám lement Egyiptomba, hogy ott tartózkodjék, mert nagy volt az éhség azon a földön."  (I.Mózes 12:8-10) Ha már elég közel húzódtál a világhoz, az ördög gondoskodik arról, hogy olyan krízist támasszon, amely elveszi a még megmaradt ellenállásod is – és megtedd a végső lépést Egyiptom sötétsége felé. Tragikus, hogy ezekben a krízisekben akár arra is képesek vagyunk, hogy felülről jövő megoldásnak, isteni segítségnek értékeljük a kézenfekvő (világi) megoldásokat!

Podbean App

Play this podcast on Podbean App