Élő víz folyamai… Jn 7:38

Élő víz folyamai… Jn 7:38 header image 1

A patkószög és a kicsiny dolgok fontosságáról (Papp Antal)

Ha találtok véletlenül egy patkószöget – mondta Papp Anti – arra vigyázzatok nagyon, mert

ha elveszik a patkó, akkor elveszik a ló;
ha elveszik a ló, elveszik a lovas;
ha elveszik a lovas, elveszik az örs;
ha elveszik az örs, elveszik a szakasz;
ha elveszik a szakasz, elveszik a század;
ha elveszik a század, elveszik az ezred;
ha elveszik az ezred, elveszik a zászlóalj;
ha elveszik a zászlóalj, elveszik a hadtest;
ha elveszik a hadtest, elveszik a csata;
ha elveszik a csata, elveszik a háború;
ha elveszik a háború, elveszik a Haza;
ha elveszik a Haza ... akkor MINDEN elveszik

A kötetlen – párbeszédekkel meg-meg szakított – ígehirdetés központi gondolata az volt, hogy a kis dolgoknak is nagyon nagy a jelentősége: egy elejtett szó..., egy cselekedet, amit megtehettél volna... mind, mind kicsiny dolog, ami a jövőt formálja!

“…Ha nem teszek semmit sem” (Papp Antal)

Papp Anti egy nagyon régi kérdést elevenített föl: Vajon elég, ha csak hagyjuk, hogy szeressen az Isten, vagy kell még tennünk valamit annak érdekében, hogy kiérdemeljük szeretetét? Igen gyakori válasz – akár szóban is megfogalmazva, akár csak az emberszívek mélyén – ez: "Igen elég, de..." Valóban kell ide egy "de" ? Vagy csak arról van szó, hogy nem igazán értjük milyen hatalmas munkát tud Isten elvégezni azok életében, akik valóságosan bíznak az Ő minden életet átalakítani tudó, jellemformáló szeretetében. A Róma 8.38-39. szerint: "sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Jézus Krisztusban, a mi Urunkban van."

“Kettős” lélek – kettős felelősség (Papp Antal)

Illés és Elizeus történetei mind ismerősen csengenek számunkra. Életük jól dokumnetált közös metszékét az Illés elragadtatása körüli néhány nap adja – erről részletesen ír a Biblia. Papp Anti arról beszélt, hogy Elizeus kérése az Illésben lakozó lélek kettős mértékére vonatkozóan olyan vágy volt, amelynek teljesedése egyben "kettős" felelősséget is rótt Elizeusra. Ma sincs ez másként! "Akinek sokat adtak, attól sokat követelnek, és akire sokat bíztak, attól többet várnak el...." (Lukács 12.48)

Miniszterelnök a “halálsoron” – Dániel élete (Papp Antal)

Dánielről sokféleképpen megemlékezhetünk: Akár úgy, mint elhurcolt fiatalemberről, aki a fogság előtt már jó alapot kapott, akár mint miniszterelnökről, de úgy is mint aki kétszer volt "halálsoron", úgy, mint imádkozó emberrről, aki ebben is példát mutatott; akár mint krisztusi előképről, aki szolgálata által történelmet formált: élete birodalmakat érintett meg, döntött meg és épített fel. Dániel szolgálati területe, tudása tehát nagyon messzire elért. Egész birodalmakat megmozgatott.

A miénk a legtöbb esetben ennél sokkal kisebb, de mindenkinek megvan az a kompetencia-területe, amelyen ha hűségesen végzi a dolgát, áldássá válik az őt körülvevő világ számára, ahol az isteni szó életet tud fakasztani!. Erre hív Isten téged is!. Keresi azokat, akik "falat falazzanak", akik "a résbe beálljanak", olyanokat, akik mint Dániel Isten ügyéért, magáért, másokért, az elveszett világért hallja az Istentől való szót és tovább tudja adni. Olyanokat, akik tudják azokra a kérdésekre a feleletet, amelyekre az emberiség már régóta nem találja a válaszokat!

Avagy az Úrnak lehetetlen-é valami? (Papp Antal)

Ezen az októberi vasárnapon az alapíge az I. Mózes 18:14. volt a mindannyiunkat foglalkoztató kérdéssel: "Avagy az Úrnak lehetetlen-é valami?" Külön-külön, de együtt is nagy szükségünk van a mi Istenünkre. Életünk összetett, komplex; sok a megoldandó kérés, a be nem teljesedett várakozás és ígéret, a félúton lévő célok és kapcsolatok. Csupa olyan körülmény és kérdés, amelyeket látva meg-megfogyatkozik a hitünk, és bizony jó, ha ilyenkor emlékezetünkbe idézzük, hogy Istennél semmi sem lehetetlen...!

50.000 megrendült ember – Isten ígéje élő és ható (Papp Antal)

Nehémiás könyvének 8. része Isten Ígéjének erejét vetíti elénk! Sok lelkipásztor örülne, ha úgy, ahogyan azt akkor megtapasztalták: mélyről, őszintén, elementárisan követelné a nép, hogy tegyék középre Isten Ígéjét. Ezsdrás hat órán keresztül olvasta az Úr beszédét a közel ötven ezres tömeg előtt, és maga is megrendült: dicsőítette az Urat, a nép pedig "Ámen"-nel felelt rá, és leborulva sírtak Isten előtt. Mi az ami meg tudja az emberek szívét nyitni? Nem a mi beszédünk, hanem az Úr hatalmas Ígéje."Isten ígéje élő és ható..."

Podbean App

Play this podcast on Podbean App